Job opportunities - SweFOR - Movimiento Sueco por la Reconciliación

Job opportunities

April 11, 2022
SweFOR calls for Coordinator for international accompaniment in Mexico
Do you want to support human rights defenders Mexico? Are you interested in human rights and peacebuilding? Are you fluent in Spanish and Swedish? Then this might be the job for you! (advertisement in Swedish)

Om oss Kristna Fredsrörelsen är en ideell förening som arbetar för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Vi skapar handlingsutrymme för hotade människorättsförsvarare och stödjer fredsaktörer i konfliktområden i Latinamerika och Afrika. Kombinerat med folkbildnings- och opinionsarbete i Sverige bidrar vi till att skapa fredliga och inkluderande samhällen. […]